muzyka polesia

Śpiewaczki ze wsi ZbrańkiŚpiewaczki ze wsi Zbrańki

 Marija Michajliwna Dub (Марія Міхайлівна Дуб) (ur. 1942)  

Marija Оleksandriwna Hwirowa (Марія Олекандрівна Гвірова, ur.1940)

Nadia Charytoniwna Mondrzejewska (Надія Харитонівна Монджеєвска)

Głównymi śpiewaczkami we wsi są Marija Dub i Marija Hwijrowa, czasem do ansamblu dołączają młodsze koleżanki, ale wówczas śpiewają zwykle pieśni liryczne. Starsze pokolenie pamięta jeszcze wesnianki, petriwki, kupalskie, żniwne i weselne pieśni.
Śpiewaczki zarejestrowała w 2006 roku Muzyka Odnaleziona:

 
oraz w 2019 roku Jagna Knittel i Joanna Skowrońska:
 


PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.