muzyka polesia

Konkurs LEĆ GŁOSIE - Roztocze Gorajskie 2018 
"LEĆ GŁOSIE..." 
Konkurs wykonania tradycyjnych pieśni z Roztocza Gorajskiego
Edycja 2018 
 
Chłopków, gm Frampol 29.08.2018

Do udziału zachęcamy młodych śpiewaków i śpiewaczki, zarówno mieszkańców Roztocza, jak i innych regionów.
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży do 50 roku życia.  

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 sierpnia 
 
Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z załączonymi informacjami i zasadami konkursu.

Szczegółowe informacje i zasady konkursu
Udział w konkursie polega na wykonaniu podczas koncertu konkursowego w dniu 29 sierpnia 2018 jednej lub dwu tradycyjnych pieśni ludowych z Roztocza Gorajskiego (terenu gmin Goraj, Frampol, Radecznica, Turobin, Chrzanów, Dzwola i sąsiednich). Prezentacja łącznie nie powinna przekraczać 4 minut. 
Przez „tradycyjne pieśni ludowe” rozumiemy utwory miejscowego pochodzenia lub tradycyjnie wykonywane na tym terenie pieśni pochodzące z wiejskiej tradycji, lokalnego przekazu międzypokoleniowego. Sugerujemy wykorzystanie pieśni z repertuaru świeckiego (obrzędowe,
liryczne a nawet przyśpiewki), choć lokalne warianty utworów o charakterze religijnym również są dopuszczalne. 
Pieśni wykonywane będą bez akompaniamentu i bez podkładu muzycznego.

 
Konkurs kierujemy do mieszkańców Roztocza Gorajskiego, ale także osób z innych regionów – zarówno początkujących, jak i już zajmujących się śpiewem.
Przyjmowane będą zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i grupowe (maksymalnie do 4 osób).

 Uczestnicy utwory do zaprezentowania wybiorą spośród:
- przykładowych nagrań archiwalnych udostępnionych wcześniej przez organizatora na stronie internetowej konkursu 
-  pozyskanych/nauczonych samodzielnie od wiejskich wykonawców z regionu – z przekazu rodzinnego, poznanych przez kontakt z lokalnymi śpiewakami starszego pokolenia
- opublikowanych w wydawnictwach płytowych lub książkowych, a także pochodzących z archiwów placówek naukowych i instytucji kultury (podpowiedzi poniżej).

W sytuacji, gdy wielu uczestników konkursu zadeklaruje w zgłoszeniu wykonanie tego samego utworu, organizator może uzależnić przyjęcie zgłoszenia od zmiany repertuaru.
Przedmiotem oceny, oprócz walorów artystycznych wykonania, będzie zgodność stylu z miejscową tradycją, a w przypadku repertuaru spoza zestawu propozycji przedstawionych przez organizatorów również sam repertuar, jego oryginalności i autentyczność.
Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury, którego skład wyłoniony został spośród badaczy i praktyków folkloru muzycznego regionu oraz wybitnych wykonawców starszego pokolenia.
 
NAGRODY: 
Fajne, choć raczej skromne ;-) 
(wydawnictwa książkowe i płytowe, gadżety, tekstylia związane z regionem) 

Koncert konkursowy odbędzie się dnia 29 sierpnia 2018 o godz. 19.00 w Gospodarstwie Agroturystyczny "Pod Lipą" w Chłopkowie (gm. Frampol)
Po koncercie zapraszamy na potańcówkę przy starodawnej muzyce z regionu.
Organizatorzy festiwalu nie zapewniają uczestnikom noclegu, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu.
 
Przyjęcie zgłoszenia konkursowego stanowi decyzję organizatora. O przyjęciu uczestnicy informowani są przez organizatora.
Termin zgłoszeń upływa 27 sierpnia 2018, jednak w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru, radzimy więc nie zwlekać do ostatniego dnia. Maksymalna ilość wykonawców w konkursie to 12 „podmiotów”
 
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w pliku doc. lub pdf e-mailem na adres
fanfarafestiwal@gmail.com (preferowane) lub pocztą na adres: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul.
Głęboka 8a 20-612 Lublin
 
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszych zasad oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych do celów realizacji konkursu, zgodę na wykonywanie dokumentacji audiowizualnej oraz zgodę na przekazanie praw autorskich do wykonania (nagrania
występu), w tym do jego publikacji. 
 
Przykładowe źródła repertuaru:
-CD „Dajcie stołka cisowego. Muzyka tradycyjna Roztocza Gorajskiego” (płyta CD załączona do książki) (wyd. GOK Goraj 2016)
CD "Ku onej dolinie. Muzyka tradycyjna Roztocza Szczebrzeszyńskiego" (Płyta CD załączona do książki) (wyd. GCK w Radecznicy 2017)
-płyty z serii „Muzyka Źródeł” Polskiego Radia („Lubelskie”, i inne)
- CD „Anna Malec i kapela Braci Bździuchów” (w serii ‘Muzyka Źródeł”) Polskie Radio/RCKL 2014
- CD ”Spod Niebieskiej Góry” , In Crudo 2009
- www.muzykaroztocza.pl
-Archiwum online Instytutu Sztuki PAN cadis.ispan.pl, www.dismarc.org/ (zasoby można przeszukiwać według miejscowości, wykonawców, autorów nagrań)
- Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Lubelskie cz I-V. Lublin 2011 (nagrania na CD załączonych do książki oraz słowa i zapisy nutowe)
„Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa. Portret śpiewaka” In Crudo 2011
- Jan Adamowski „Śpiewanejki moje” Lublin 2003; „Śpiewanejki moje. Część druga” Lublin 2005
(słowa i zapisy nutowe)
- wydawnictwa lokalne np. śpiewnik gorajski

Z uwagi na specyfikę materii muzycznej sugerujemy wykorzystanie w pierwszym rzędzie zapisów dźwiękowych. Przede wszystkim zachęcamy jednak do eksplorowania żywej pamięci i źródeł lokalnych (muzea, ośrodki kultury).

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
  
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 
 Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.