muzyka polesia

„Rankowa rosa”Równe 
 
 
 „Rankowa rosa” Modelowy dziecięcy zespół tradycyjnego śpiewu poleskiego
 
     Zespół powstał w 2000 roku na bazie szkoły nr 28 w Równem. Pierwszy występ miał miejsce w roku 2001. Nazwa grupy jest wynikiem konkursu.
     Do zespołu należy 60 uczniów klas 1-11, którzy podzieleni są na 4 kategorie wiekowe.
Pracą zespołu kierują Ałła i Jurij Kowalczukowie. Największą uwagę przykładają oni do nauki tradycyjnej poleskiej maniery wykonawczej w śpiewie solowym i grupowym. Latem uczestnicy biorą udział w ekspedycjach w północne rejony obwodu rówieńskiego podczas których nagrywają pieśni, spotykają się z najstarszymi mieszkańcami, kolekcjonują stroje ludowe i uczą się podstaw tradycyjnego rzemiosła.
     "Ranowa Rosa” jest wielokrotnym laureatem krajowych I międzynarodowych festiwali takich jak "Drewlianski Dżereła” (2001-2010, Równe), „Koliada” (Równe, Kijów 2002-2010), Międzynarodowy festiwal folkloru dziecięcego Kotyłas’a torba” (Kuzniecowsk 2002) festiwal kultury ukraińskiej „Podlaska jesień” (Bielsk Podlaski, Białystok)i inne.
 Do ważnych osiągnięć zespołu należą:
- udział w prezentacji artystycznej obwodu rówieńskiego w Narodowym pałacu „Ukraina” Kijowie (2004 2009)
- uzyskanie miana „modelowego” zespołu artystycznego
– współpraca ze Związkiem Ukraińców Podlasia (wspólne projekty i warsztaty muzyczne z podlaską młodzieżą)
- Głowna nagroda festiwalu "Drewlianski Dżereła” (2005)
- zwycięstwo w plebiscycie „Duma miasta” (2006)
- laureat XV krajowego festiwalu pieśni religijnej (Dniepropietrowsk 2008) (pełny wykaz w ukraińskiej wersji tekstu)
 
strona zespołu (m.in materiały audiowizualne dot pracy pedagogicznej)
 
 
 
 
 
 

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.