muzyka polesia

„Wesnianka”Równe 
 
 
Zespół folklorystyczny „Wesnianka”, Pałac Dzieci i Młodzieży w Równem
 
     Zespół powstał 1983 roku. Przez lata działalności stał się jednym z wiodących ukraińskich zespołów młodzieżowych. Dziś „Wesnianaka” to twórcze laboratorium działalności badawczej, dokumentacyjnej, wydawniczej i koncertowej i rekonstrukcji autentycznego poleskiego śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca.
       W repertuarze znajdują się obrzędowe i pozaobrzędowe pieśni, tańce Rówieńszczyzny. Członkowie zespołu odtwarzają specyficzna manierę śpiewu i uczą się gry na tradycyjnych instrumentach. Za sceniczne kostiumy służą ludowe stroje z I połowy XX wieku zebrane podczas badań terenowych przez kierownika zespołu - Wiktora Kowalczuka.
       Zespół prowadzi szerokie badania terenowe, dokumentacje i popularyzację dziedzictwa kulturowego północnej części obwodu rówieńskiego - terenów dotkniętych skutkami katastrofy w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Na podstawie prac badawczych kierownictwa, pedagogów i członków zespołu stworzony został potężny zbiór fonograficzny opracowanych nagrań terenowych, archiwum fotograficzne i filmowe. Koncertowe programy zespołu wydawane były na płytach DVD, prezentowane w programach telewizyjnych i radiowych.
 
Wybrane występy
Wielokrotny udział w prezentacjach obwodu w Pałacu Sztuki „Ukraina” w Kijowie
2007 – udział w jubileuszowym koncercie Niny Matwijenko w operze narodowej w Kijowie oraz udział w prezentacji laureatów nagrody im. Wołodymyra Hnatiuka „za ochronę niematerialnego dziedzictwa” (laureatem nagrody był kierownik zespołu Wiktor Kowalczuk)
2007 - III nagroda na festiwalu „Berehinia” (Łuck), II nagroda w konkursie „Z narodnogo dżereła” (Równe)
2008 Gran Prix w konkursie „Z narodnogo dżereła” (Równe) dla tria instrumentalnego
2009 – I nagroda dla kwartetu, II nagroda dla zespołu i solistki Kateryny Dżus, III nagroda dla solistek Antoniny Usik i Wiktorii Nowak w konkursie „Z narodnogo dżereła” (Równe)
2011 I nagroda w konkursie „Z narodnogo dżereła” (Równe) dla instrumentalnego tria
 
"Wesnianka" wielokrotnie z sukcesem występowała na festiwalach i konkursach w Polsce, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Bułgarii, Niemczech, Francji, Serbii, Austrii i Włoszech.
"Wesnianka" jest także organizatorem wielu artystycznych projektów i akcji w Równem w tym znanego w świecie młodzieżowego festiwalu „Drewlańki dżereła” mającego status festiwalu CIOFF (Międzynarodowej Rady Organizacji Festiwali Folkloru) oraz IOV (Mędzynarodowej Organizacji Folklorystycznej) przy UNESCO w latach 1998-2010.
 
Kierownik zespołu śpiewaczego Iryna Sliwczuk
kierownik zespołu instrumentalnego Anatolij Sajczyszyn
kierownik artystyczny – Wiktor Kowalczuk

Dyskografia
 1. Фольклорний гурт «Веснянка». З Древлянського джерела. Традиційна музика Рівненського Полісся – Kijów, 2003.
 2. Фольклорний гурт «Веснянка». Ой заграли музиченьки.Традиційна музика Рівненського Полісся – Kijów, 2003
 3. Фольклорний гурт «Веснянка».Зіронька ясна на небі сяє .Традиційна музика Рівненського Полісся –Kijów, 2003.
 4. Казківник. Українські народні казки.[Звукозапис]. – Kijów, 2003.
 5. Пісні Погориння. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Традиційна музика. część I  Kijów,2004.
 6. Фольклорний гурт «Веснянка». Ой виходьте веснянки [Звукозапис]. – Kijów
  2005.
 7. Колядки та щедрівки(Льонок, Веснянка, Джерело,Кралиця, Берегиня, та ін.)– wyd. І. МЗ 3 – Kijów,2005.
 8. Колядки та щедрівки(Льонок, Веснянка, Джерело, Берегиня, Кралиця, Волиняни та ін.) . – wyd II МЗ 3 Kijów
  2005.
 9. Фольклорний гурт «Веснянка»–Kijów2006.
 10. Фольклорний гурт «Веснянка». Запросини на поліське весілля . [Звукозапис]. – Київ :Атлантик, 2006.
 11. Україніка. Автентична музика України (8 CD).[Звукозапис]. – Київ :Україніка, 2007.
 12. Гулянка з троїстими музиками. Народні пісні та мелодії [Звукозапис].– Київ :Астра, 2008.
 13. Котіласа да ясная зора.Традиційна музика Рівненського Полісся. Співочий гурт «Веснянка» [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.
 14. Фольклорні гурти : «Весняночка», «Веснянка», «Сільська музика» . На добрий вечор. Колядки та щедрівки Рівненського Полісся[Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012
 15. Фольклорні гурти : «Весняночка», «Веснянка», «Сільська музика» . « На добрий вечор. Колядки та щедрівки Рівненського Полісся» [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012 (Треки –1,6,8,10,13,15-17).
 
Bibliografia
 1. Зіронька ясна на небі сяє: Колядки та щедрівки, записані Віктором Ковальчуком. – Рівне: ГТ «Світоч», 1993.
 2. А вже весна скресла: Веснянки, записані на Рівненському Поліссі. – Рівне: Державне редакційно–видавниче підприємство, 1993
 3. Календарно–обрядові пісні Рівненщини: навч. посіб. з фольклору для загальноосвітньої школи. – Рівне: Державне редакційно–видавниче підприємство, 1994.
 4. Ой дай, Боже, за рік Куста діждати: Кустові пісні, записані на Рівненському Поліссі Віктором Ковальчуком. – Рівне: Рівненське обласне управління статистики, 1995
 5. Співає«Веснянка»: Календарно–обрядові та позакалендарні пісні з репертуару зразкового фольклорного гурту «Веснянка» Палацу дітей та молоді м.Рівне. – Рівне:Володимирецька районна друкарня,1995
 6. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся: матеріали комплексних наукових експедицій Рівненського фольклорно–етнографічного товариства / ред.–упоряд. В.Ковальчук. – Вип. 1– Рівне: Волинські обереги, 2001.
 7. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 2. – Рівне: Перспектива, 2002
 8. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 3. – Рівне: Перспектива, 2003. – 135 Етнокультурна спадщина Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 4. – Рівне: Перспектива, 2003.
 9. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 5. – Рівне: Перспектива, 2004. + CD
 10. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 6. – Рівне: Перспектива, 2005.  + CD
 11. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.–упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 7. – Рівне: Перспектива, 2006. + CD
 12. Ковальчук В.Народна музика Рівненського Полісся: Обрядові пісні / ред. Ю.П.Рибак. – Рівне: Волинські обереги, 2008 + CD.
 13. Етнокультура Рівненського Полісся/ред.–упоряд. В.Ковальчук. – Рівне: ПП ДМ, 2009. Ковальчук В.П. Етнокультурний центр у системі позашкільного закладу:концепція, досвід, перспективи:метод.посібник/В.П.Ковальчук, О.О.Гумінська.-Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2014
Wybrane nagrania online
http://music.i.ua/user/1901311/8645/
 
Wydawnictwa zespołu w sklepie internetowym 
 
Szeroka prezentacja zespołu (j. ukr)
http://www.folk.org.ua/portal/vesnianka/
 
słowa nuty, mp3
 
 Opis zespołu na stronie PDM

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.