muzyka polesia

Rozwoda, Zofia 
 
ur. 1905
 
 
 Nie występowała publicznie. Jej śpiew znany jest dzięki nagraniom wykonanym  w 1976 przez uczestników obozu naukowego językoznawstwa UMCS
Znała wiele pieśni "przy kochaniu", przyśpiewek, a także pieśni obrzędowych. 
W jej repertuarze i samym śpiewie przejawiały się cechy charakterystyczne dla wschodniego pogranicza.   Część utworów wykonywała także w gwarze chachłackiej
źródło: 
Jan Adamowski "Śpiewanejki moje cz II" Lublin 2005
 
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.