muzyka polesia

KONKURS wykonania pieśni z Polesia Lubelskiego VIII 2018 
LEĆ GŁOSIE...
Konkurs wykonania tradycyjnych pieśni i melodii z Polesia Lubelskiego
Wytyczno 12.08.2018

 
                  Podczas imprezy "Poleski klub pieśni i tańca" (Wytyczno gm. Urszulin 12 sierpnia 2018) odbędzie się konkurs wykonania tradycyjnych pieśni i melodii instrumentalnych pochodzących z terenów Polesia Lubelskiego („między Wieprzem a Bugiem”).
 
Do udziału zachęcamy śpiewaków i śpiewaczki oraz instrumentalistów i instrumentalistki zarówno mieszkańców Polesia, jak i innych regionów, niezależnie od doświadczenia scenicznego

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 sierpnia, w przypadku wyczerpania limitu uczestników nabór zostanie zamknięty wcześniej.
Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa poniżej.
 
Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z załączonymi informacjami i zasadami konkursu.
 
Szczegółowe informacje i zasady konkursu
 
        Udział w konkursie polega na wykonaniu tradycyjnych utworów ludowych - pieśni lub melodii instrumentalnych z terenu Polesia Lubelskiego – terenów „między Wieprzem a Bugiem” - powiatów włodawskiego, parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i chełmskiego. Przez „tradycyjne pieśni ludowe” rozumiemy utwory miejscowego pochodzenia lub tradycyjnie wykonywane na tym terenie pieśni pochodzące z wiejskiej tradycji, lokalnego przekazu międzypokoleniowego. Sugerujemy wykorzystanie pieśni z repertuaru świeckiego (obrzędowe, liryczne a nawet przyśpiewki), choć lokalne warianty utworów o charakterze religijnym również są dopuszczalne. Wykonanie będzie miało charakter a capella tzn. bez akompaniamentu instrumentalnego i bez tzw. podkładu muzycznego. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykonanie z towarzyszeniem tradycyjnego instrumentu akustycznego (skrzypce, lira korbowa i in.) pieśni, które zwyczajowo śpiewane były z akompaniamentem, np przyśpiewki, pieśni dziadowskie.  W przypadku utworów instrumentalnych przedmiotem konkursu są tradycyjne, rodzime melodie taneczne (polka, oberek, walc, kozak, marsz) w wariantach pochodzących z regionu. 

     Konkurs kierujemy do mieszkańców Polesia Lubelskiego, ale także osób z innych regionów - zarówno początkujących, jak i już doświadczonych.

Przyjmowane będą zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i grupowe (maksymalnie do 4 osób). Konkurs nie jest natomiast skierowany do instytucjonalnych zespołów. Ich członków zapraszamy do udziału solowego lub w mniejszych składach.  
Uczestnicy wykonują jedna pieśń lub wiązankę krótkich utworów trwającą maksymalnie 5 minut. 
Źródła pochodzenia repertuaru: 
- nagrania archiwalne udostępnione przez organizatora na stronie internetowej konkursu www.konkurs2018.muzykapolesia.net (pełny zestaw nagrań opublikowany zostanie do 25 lipca)
- pozyskane/nauczone samodzielnie od wiejskich wykonawców z regionu – z przekazu rodzinnego/poznane przez kontakt z lokalnymi śpiewakami starszego pokolenia;
- opublikowane w wydawnictwach płytowych lub książkowych, a także pochodzące z archiwów placówek naukowych i instytucji kultury (podpowiedzi poniżej).
 

W sytuacji, gdy wielu uczestników konkursu zadeklaruje w zgłoszeniu wykonanie tego samego utworu, organizator może uzależnić przyjęcie zgłoszenia od zmiany repertuaru.
      Przedmiotem oceny, oprócz walorów artystycznych wykonania, będzie zgodność stylu z miejscową tradycją, a w przypadku repertuaru spoza zestawu propozycji przedstawionych przez organizatorów również sam repertuar, jego oryginalność i autentyczność.
      Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury, którego skład wyłoniony został spośród badaczy i praktyków folkloru muzycznego regionu. 
       Dla wykonawców wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Łączna wartość nagród to 2000 zł.  
 
Koncert konkursowy odbędzie się 12.08.2018 o godz. 19.00 w Wytycznie, gm. Urszulin (teren przy szkole)

Organizatorzy festiwalu nie zapewniają uczestnikom noclegu, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu.
 
Przyjęcie zgłoszenia konkursowego stanowi decyzję organizatora. O przyjęciu uczestnicy informowani są przez organizatora.

 
Termin zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2018, jednak w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru.

 
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w pliku doc. lub pdf e-mailem na adres piesnibagien2017@gmail.com (preferowane) lub pocztą na adres: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8a 20-612 Lublin

 
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszych zasad oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych do celów realizacji konkursu, zgodę na wykonywanie dokumentacji audiowizualnej oraz zgodę na przekazanie praw autorskich do wykonania (nagrania występu), w tym do jego publikacji.
 
Formularz zgłoszeniowy(doc)


Przykładowe źródła repertuaru:
-płyty z serii „Muzyka Źródeł” Polskiego Radia („Lubelskie”, „Mniejszości narodowe i etniczne cz. I”)
-Archiwum Instytutu Sztuki PAN cadis.ispan.pl, http://www.dismarc.org/ (zasoby można przeszukiwać według miejscowości, wykonawców, autorów nagrań)
- Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Lubelskie cz I-V. Lublin 2011 (nagrania, słowa i zapisy nutowe)
- Jan Adamowski „Śpiewanejki moje” Lublin 2003; „Śpiewanejki moje. Część druga” Lublin 2005 (słowa i zapisy nutowe)
- wydawnictwa lokalne np. „Wyryki. Śladami zapomnianych pieśni” (Lublin/Wyryki 2014) (słowa i zapisy nutowe)
 
Z uwagi na specyfikę materii muzycznej sugerujemy wykorzystanie w pierwszym rzędzie zapisów dźwiękowych. Przede wszystkim zachęcamy jednak do eksplorowania żywej pamięci i źródeł lokalnych (muzea, ośrodki kultury).
 
ORGANIZATORZY: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie przy współpracy Towarzystwa dla Natury i Człowieka 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2018
oraz ze środków Gminy Urszulin 
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.