muzyka polesia

Kliatna - zespół śpiewaczy 
 
Zespół śpiewaczy ze wsi Kliatnaja (Klietnaja)
 
Grupa żeńska
Volha Wakulczyk (1922), Hanna Rusak (1925), Nadzieja Rusak (1922), Marija Rusak (1904), Liubou Sliż (1933).
grupa męska:
Aliaksandr Karenczuk (1909), Adam Masalski (1933), Adam Sliż (1930)
 
Grupa śpiewacza została założona przy Wiejskim Domu Kultury w roku 1965. W repertuarze zespołu znalazły się obrzędowe pieśni cyklu kalendarzowego i rodzinne wykonywane jednogłosowo i w heterofonii oraz różnorodne pieśni pozaobrzędowe wykonywane w wielogłosie z „podwodem”.
Grupa jest laureatem ogólnozwiązkowych (w rozumieniu Związku Radzieckiego) konkursów twórczości ludowej w 1977 i 1985 roku oraz radzieckich festiwali międzynarodowych takich jak „Rosyjska zima” (Moskwa 1987) czy Festiwal przyjaźni narodów (Biełgorod, 1987) a także regionalnego festiwalu tańca ludowego (1988) i in.
 
Dyskografia
  1. - LP - Musical Folklore of the Byelorussian Polessye. Musical atlas. Paris: EMI/Odeon, 1981. (10 utworów)
  2. - LP «Музыкальное творчество народов СССР». Melodia 1990 г. (Nagrania z ekspedycji komisji folklorystycznej Związku Kompozytorów Białorusi z lat 1960-1980:„Ochi dajte mnie radu” (żniwna), „Koliado! Biegła koliadka peszko-peszkom” (kolędowa), „Rosci korowaj, jak lipanońka” (weselna-korowajowa), „Nie pużajcies’a swaty” (weselna, na przyjazd swatów), „Chwaliwsia korowaj u peczy” (weselna-korowajowa), „A swatoczki, hołuboczki” (weselna
  3. CD załączone do 4 tomu serii ”Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Брэсцкае Палессе”, 2008.W wydawnictwie tym zawarte są pieśni "Oj i daj Boże, lieto” i „Wyjdu za woritca”wykonawcy Alena Wakulczyk (1922) – prowadząca śpiew, Hanna Rusak (1925) Marija Kazioł (1935) Anastasija Rusak(1940), Liubou Wasjuticz (1929)  

Filmografia
"Paleskija kaliadki” (1972), "Palieskija wiaselli” (1986), "Krywaja wieczary” (1990). Studio filmowe „Letapis” scenar. Zinaida Możejko

PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.