muzyka polesia

„Palieskija napiewy” Nowaje Paliessie 
 
Zespół folklorystyczny „Palieskija napiewy” Nowaje Paliessie
 
Skład:
Nadzieja Łasickaja (ur. 1939),
Aliaksandra Białockaja (1938),
Marija Swietawa (1953),
Waliancina Barawaja (1948),
Marija Dryniewskaja (1948),
Marija Jankawiec (1949),
Nadzieja Radke (1951),
Nadzieja Kużelewicz (1952),
Liubow Wiełocckaja (1956),
Nina Pałyn (1955).
 
      Grupa powstała przy wiejskim domu kultury w 2000 roku. Podstawę składu stanowiły Nadzieja Łasickaja i Aliaksandra Białockaja - dwie wybitne śpiewaczki, nosicielki miejscowej maniery wykonawczej i znawczynie dawnego repertuaru. Ale również każda z młodszych śpiewaczek wniosła swoje pieśni przejętymi od mam i babć. We wsi zachowały się niektóre starodawne obrzędy odprawiane ze śpiewem. Jeden z nich zarejestrowano w dokumentalnym filmie "Gramnicy na Paliessi” (Janka Kruk, 2004).Wiązanki pieśni korowodowych, letnie, żniwne szczodrywki, weselne pieśni „z podwodem”, ballady, przyśpiewki – grupa prezentuje całe spektrum gatunków kultury wokalnej Polesia.
Lokalny styl wykonania tradycyjnych obrzędowych i pozaobrzędowych pieśni został uznany za niematerialny historyczno-kulturowy skarb Białorusi i wpisany na państwową listę wartości historyczno-kulturowych http://livingheritage.by/nks/

Dyskografia
- CD do 6 tomu serii ”Tradycyjna mastackaja kultura biełarusaw. Homelskaje Paliessie”, („Wyszejsza szkoła” Мińsk 2012) zawiera 4 utwory nagrane przez I. Maziuk w latach 2004 i 2009: „Iz subotońki na niedzieleńku hodzina”, Oj, tam za borom brała dzieuka lion”, Czyrwona kalina daj od sonca zowjała”, Woły moje połowyje”
 

PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.