muzyka polesia
Iwan Petrowec Oj pojeduż ja
Гарасим Хомич/ Harasym Chomycz: Да косів козак сєно-дудка
Гарасим Хомич/ Harasym Chomycz: Ой не ході да розкудрявий-дудка
Гарасим Хомич/ Harasym Chomycz: „Ой ти сад ти мой сад”/ :Oj ty sad moj sad”-дудка
instr Mykoła Kowalczuk Polka
inst Крупич Сидор/ Sydor Krupicz Награвання на дудці/ gra na dudce
! Щербач Василь/Wasyl Szczerbacz «Ходіт блудіт козак…» - dudka
! Mykoła Kowalczuk/Ковальчук Микола - Marsz/ Mарш (дудка–викрутка)
!M. Kowalczuk - «Ой за гаєм, гаєм…»/"Oj za gajem..."
Гарасим Хомич/ Harasym Chomycz: Борова пісня-дудка/ Pieśń borowa - dudka
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
Rodzina Czudynowiczów "Oj my buly u velykomu lisy"
Informacje
#kustowa
# 9 "Jutrzenka" (Dołhobrody)"Posieje ja rute"
Informacje
Silska Muzyka "Да посєю мак"
Informacje
liryczne, "zwyczajne" i inne nieobrzędowe

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.