muzyka polesia
Petrowec Iwan "Oj pojeduż ja" /" Ой і поєду ж я" -спів
Гарасим Хомич/ Harasym Chomycz: „Да ех ти ж орел”
Гарасим Хомич/ Harasym Chomycz: Ой ти сад ти мой сад
Glinno/Глинне "Йа в нашого дяді” / “Ja w naszoho diadi
Glinno/Глинне "На твойму дворе...”/ “Na twojimu dwore...”
Glinno/Глинне “Ой, як мєнє сумно...”
Яків Дайнеко// Jakow Dajneko“Ой, поїхав Данілуша” // “Oj pojichaw Daniłusza”
Ганна та Яків Дайнеки// Hanna i Jakiw Dajneko“По горі ходила...” / “Po hori hodyła...”
Ганна та Яків Дайнеки// Hanna i Jakiw Dajneko“Сію рожу при дорозі”
Ганна та Яків Дайнеки// Hanna i Jakiw Dajneko “Ой, коли той вечор..."//“Oj koły toj weczor...
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
Rodzina Czudynowiczów "Oj my buly u velykomu lisy"
Informacje
#kustowa
# 9 "Jutrzenka" (Dołhobrody)"Posieje ja rute"
Informacje
Silska Muzyka "Да посєю мак"
Informacje
liryczne, "zwyczajne" i inne nieobrzędowe

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.