muzyka polesia

Kapela Kościelna z Lubienia 

Dziesięcioosobowa orkiestra dęta założona ok 1967 roku przy parafii rzymskokatolickiej w Lubieniu, przez jej ówczesnego proboszcza ks. Eugeniusza Zabłockiego. Złożona była z muzyków z Wyryk, Kolonii Wyryki i Lubienia. Funkcjonowała przez ok. 10 lat grywając w kościele przy okazji donioślejszych uroczystości, ślubów, niektórych pogrzebów    
Członkowie zespołu: Jan Rutkowski, Władysław Śpiewak, Czesław Śpiewak, Antoni Szuster, Józef Patejuk, Kazimierz Demczuk, Henryk Dmitruk, Stanisław Tadniewicz, Józef Stańczak, Jan Buska
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.