muzyka polesia

"Rozkopaczewianki"„Rozkopaczewianki” z Rozkopaczewa
 
    Zespół śpiewaczy „Rozkopaczewianki” powstał w 1964 roku wraz z założeniem Koła Gospodyń Wiejskich. W ciągu tego półwiecza przewinęło się przez niego 80 osób.W stronę lokalnego tradycyjnego repertuaru zespół zwrócił się w początkach lat 80. Od tego czasu wykonuje głównie pieśni z miejscowej tradycji zasłyszane i praktykowane przez członkinie zespołu w młodości, poznane w przekazie rodzinnym lub od najstarszych mieszkanek Rozkopaczewa i sąsiednich miejscowości, m.in. od Marii Bączek, Karoliny Czubackiej, Marianny Dudy, Julianny Florek, Agnieszki Kłody, Stefanii Kudły oraz Anny Uzdowskiej.
    Z szerokiego repertuaru zespołu szczególnie cenione są pieśni i przyśpiewki weselne. Spośród innych gatunków zwracają uwagę pieśni związane z okresem Bożego Narodzenia i Nowego Roku (kolędy życzące dedykowane dla panien i dla gospodarzy, kolędy opowiadające apokryficzne historie Narodzenia, szczodraki, pastrorałki) pieśni sobótkowe, żniwne i dożynkowe oraz liryczne i dziadowskie.
    Zespół znany jest także z widowisk obrzędowych opartych na lokalnych zwyczajach, których scenariusze powstają na podstawie wspomnień członkiń zespołu oraz przekazów rodzinnych. Wśród opracowanych i prezentowanych do tej pory spektakli były „Swaty”, „Składanie welonu”, „Wesele rozkopaczewskie”, „Wigilia”, „Kolędowanie w Trzech Króli”, „Sobótki” oraz „Dożynkowe”. Grupa występowała na licznych lokalnych imprezach i ogólnopolskich festiwalach oraz koncertach w całym kraju. Łącznie było to ponad 350 występów. „Rozkopaczewianki” były wielokrotnie nagradzane podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie. Jest laureatem prestiżowych nagród (Nagroda Kolberga, Ministra Kultury). Wśród występów warto wspomnieć koncert na Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” w Lublinie (1999), festiwalu „Pieśni Bagien. Poleskie międzyrzecza” (2016), na scenie Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie i Filharmonii Narodowej w Warszawie czy krakowskim Barbakanie. W 1986 roku śpiewaczki wzięły udział w nagraniach filmu fabularnego Ojcowizna Franciszka TrzeciakaW roku 2000 wydana została książkowa monografia zespołu, w roku książkowy zbiór 2004- scenariuszy widowisk obrzędowych a w roku 2006 płyta CD „Róże i lelije" zawierająca 77 pieśni.
   Zespół od początku miał charakter wielopokoleniowy i tak jest do dziś. Szczególnie duży udział młodzieży odnotowano w latach 90., a młodzieżowa „sekcja" czyli zespół „Młode Rozkopaczewianki" działał do 2009 roku. Członkami zespołu w różnych okresach byli m.in. Helena Czubacka, Janina Duda, Roman Grzybała, Krystyna Hoduń, Zofia Jemielniak, Czesława Jesionek, Zofia Jesionek, Barbara Kłoda, Ryszard Kłoda, Edwarda Kłoda, Edwarda Kłoda (II), Janina Kłoda, Kazimiera Mąka, Klaudia Mąka, Helena Pietrzycka, Lilia Siepsiak, Krystyna Siodłowska, Barbara Szewczyk, Teodozja Smyk, Adam Wojciechowski.Liderką zespołu jest od 1978 roku Krystyna Hoduń, prowadząca również skrupulatnie jego kronikę.Pieśni z Rozkopaczewa znalazły się m.in. w repertuarze Zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Fundacji Muzyka Kresów. (CD Pieśni polskie” 2001)
 
Wybrane wyróżnienia i nagrody:
  • Nagroda im. Oskara Kolberga – 1995
  • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki – 1996, 2009, 2014
  • Nagrody na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu (Złota Baszta w 1982, I nagrody w 1999, 2007 */ind Krystyna Hoduń/ i 2014, wyróżnienia i nagrody w konkursie „Duży-mały” (mistrz – uczeń) 1991, 1997, 2000, 2009)
  • oraz…nagroda naczelnika Ostrowa Lubelskiego w 1983r (15 par butów damskich), nagroda za zasługi dla kółek rolniczych w 1983 a także liczne nagrody i medale przyznawane przez wojewodę, marszałka, stowarzyszenia regionalne.
 
Bibliografia
Krystyna Hoduń Dajżesz nam Boże szczęśliwy ranek. Scenariusze widowisk obrzędowych z Rozkopaczewa, Wojewódzki Dom Kultury, Lublin 2004
Czyście nas radzi, czyście nie radzi … Pieśni ludowe. Monografia Zespołu Śpiewaczego z Rozkopaczewa red. Helena Weremczuk, wybór pieśni oraz zapis melodii i tekstów Marian Chyżyński, Lublin 2000
Katarzyna Biegalska Zespół śpiewaczy z Rozkopaczewa (woj. Lubelskie) Twórczość Ludowa Nr 3–4 2013
 
Dyskografia
CD „Róże i lelije" 2006

Wesele rozkopaczewskie
https://www.youtube.com/watch?v=KphexuYoYBw&t=941s
 
https://www.youtube.com/watch?v=FDpYlP_BnIY
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.