muzyka polesia
Perebrody //”Пошла ж дєвка»//»Poszłaż diewka”
Perebrody : „Да ячмень жала»/ «Da jaczmeń żała”
Perebrody : „Да цемна ночка» / «Da cemna noczka
Гарасим Хомич/ Harasym Chomycz: Борова пісня-дудка/ Pieśń borowa - dudka
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
Rodzina Czudynowiczów "Oj my buly u velykomu lisy"
Informacje
#kustowa
# 9 "Jutrzenka" (Dołhobrody)"Posieje ja rute"
Informacje
Silska Muzyka "Да посєю мак"
Informacje
liryczne, "zwyczajne" i inne nieobrzędowe

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.