muzyka polesia
Perebrody //”Пошла ж дєвка»//»Poszłaż diewka”
Perebrody : „Да ячмень жала»/ «Da jaczmeń żała”
Perebrody : „Да цемна ночка» / «Da cemna noczka
Гарасим Хомич/ Harasym Chomycz: Борова пісня-дудка/ Pieśń borowa - dudka
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
#13 Helena Kłoda "Zakukala kukawecka"
Informacje
Maria Kałużna (Orchówek) "Pragną oczki pragna"
Informacje
Helena Gacan (Łuszczow) "Tam u Marysi..."
Informacje

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.