muzyka polesia

Wojciaszyn - zespół śpiewaczy 
 
Folklorystyczno- etnograficzny zespół ze wsi Wojciaszyn

Zespół powstał w 2001 roku przy wojciaszyńskim ludowym muzeum etnograficznym. Założycielka grupy - Lidia Rudzyman zaprosiła do niego miejscowe kobiety znające dawne pieśni - śpiewaczki reprezentujące starodawna kulturę śpiewu w stylu unisonno-heterofonicznym, w jakim wykonują pieśni kalendarzowe o związane z obrzędowością rodzinną.
 
śpiewaczki: Alena Rudzyman ( ur. 1935), Alena Rudzyman(1928), Olga Trućko (1934), Nadzieja Tymofiejczuk (1937).

Dyskografia:
CD do 4 tomu serii „Tradycyjna mastacka kultura biełarusau. Bresckaje Paliessie” 2008. („Letiły husońky...”)
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.