muzyka polesia

“Tanieżanka”, Tonież 
 
skład: Galina Prybaławiec (ur. 1934), Kaciaryna Prychodzka (1936), Nadzieja Akulicz (1936), Anastasia Biengura (1937), Marija Grudnickaja (1946), Anastasija Daraszewicz (1948), Walentina Czernuszewicz (1941), Marija Ragowaja (1948), Nadzieja Dryniewskaja (1949), Tamara Prybaławiec (1950), Hanna Dryniewskaja (1951), Galina Malinowskaja (1957), Marija Karaś (1958).

Wieś Tonież od dawna znana była jako „najbardziej śpiewająca czy ytez najbogatsza w pieśni na całym Polesiu. W 1932 roku pracowała tu interdyscyplinarna ekspedycji Akademii Nauk ZSRR i Białoruskiej SRR w ramach której folklorystyczna grupą kierowali M. Grinblat i Z. Ewald.
     W 1968 roku przy wiejskim klubie stworzono zespół pieśni ludowej, który rozrósł się w czterdziestoosobowy chór. W 1984 chórowi nadano miano „ludowy”. W 2006 roku chór przeorganizowano na ludowy zespół folklorystyczny „Tonieżanka”będący spadkobiercą legendarnego zespołu śpiewaczego z Tonieża.
 
    W repertuarze grupy są pieśni cyklu kalendarzowego i rodzinno-obrzędowego wykonywane w archaicznej tradycji unisonno-heterofonicznego śpiewu oraz pieśni pozaobrzędowe z różnych okresów historycznych Zespół jest częstym uczestnikiem regionalnych, ogólnokrajowych i miedzzynarodowych imprez. Wybrane przykłady:
- Festiwal "Najstarsze Pieśni Europy” 2010 (Lublin, PL)
- Miedzynarodowy festiwal "Майскія асамблеі”, Rosyjska Akademia Muzyki(Moskwa)
-Międzynarodowy festiwal "Poklicz Paliessia” (Liaskowiczi, Petrykowski rajon)
-Ogólnokrajowe święto „Bulbasz”
- Festiwal kultur etnomuzycznych podczas XXII międzynarodowych odczytów naukowych im. L.S Mucharyńskiej (Mińsk, Białoruska Państwowa Akademia Muzyki 2013).
 
Z udziałem zespołu powstał film pt" Abrad „Czyraczka” albo „Jak u Tonieży wiasny hukali” (reż. Marija Kuraczowa), studio Letapis/ Biełarusfilm 2014
 
Dyskografia
CD do 6 tomu serii „Tradycyjnaja mastackaja kultura bełarusau. Homelskaje Paliessie”, "Wyszejszaja szkoła” 2012.
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.