muzyka polesia

„Trojan” z Luchczy 
 

Amatorski ludowy zespół folklorystyczny „Trojan”
 
     W składzie grupy jest 22 mieszkańców Liuchczy w wieku od 33 do 80 lat (5 mężczyzn i 18 kobiet). 
Zespół jest jednym z najstarszych tego typu grup w obwodzie rówieńskim. Działa przy miejscowym domu kultury. W styczniu 1986 roku 12 mieszkańców wsi zebrało się, aby wspólnie pośpiewać, przypomnieć sobie dawne luchczańskie pieśni i tańce… Kierownikiem został dyrektor domu kultury Anatolij Mysaneć – miłośnik i zbieracz poleskich obrzędów. W 2003 roku jego obowiązki przejął Oleksij Żabczyk, a od 2012 Iryna Wagner, solistka i jedna z pierwszych uczestniczek zespołu.
 
      W repertuarze Trojana jest ponad setka pieśni weselnych, obrzędowych i „codziennych” pieśni a także prezentacje obrzędów „Luchczańskie weczernice”, „Korowaj”, „Szczodry wieczór” „Wesnianki” „Rozplatanie warkocza”oraz wiele tańców wśród których są m.in. „Pieczone prosię”, «Przeciagły walc”, „Koroboczka” i oczywiście „Trojan” od którego wzięła się nazwa. Nieodłączną częścią zespołu jest kapela w składzie harmonia i bęben. Przy zespole istnieje także wzorcowy dziecięcy zespól folklorystyczny „Oberih”
 
       Luchczańskie obrzędy weselne i tańce w wykonaniu Trojana dawno już stały się znane również poza regionem i weszły do repertuaru licznych zespołów folklorystycznych. Zespół jest częstym uczestnikiem lokalnych i regionalnych świąt, festiwali i konkursów. Wielokrotnie z sukcesem występował na koncertach prezentujących kulturę obwodu rówieńskiego w Pałacu Sztuk „Ukraina” w Kijowie

Wybrane występy i nagrody:
"Tałanty twoi Ukraino” (Kijów 1999) "Krajina Mrij” (Kijów 2006) "Zakoliadujmo razom” (Kijów, 2006) Ogólnoukraiński festiwal obrzędów weselnych „Rożanycia”

Dyskografia
1.Етнокультура Рівненського Полісся. Традиційна музика(4 CD)Kijów 2009.
2.Пісні Погориння. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Традиційна музика.Частина І[Звукозапис]. Kijów 2004
 
Bibliografia
(pełna bibliografia. - patrz wersja ukraińska artykułu) 
 
Archiwa
Zasoby Etnokulturowego centrum Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem

W sieci
 
w portalu "Odnokłasniki"
 
 


Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.