muzyka polesia

Witamy w encyklopedii muzyki tradycyjnej Polesia 
 
 Miejsce to stanowić ma przewodnik po muzyce wiejskiej rozległych obszarów Polesia leżących na terenie Białorusi, Ukrainy i Polski. Chcemy tu prezentować najciekawsze zjawiska i artystów wykonujących miejscowy repertuar przejęty w międzypokoleniowym przekazie: wiejskich śpiewaków i muzykantów, ale także miejskich muzyków podejmujących kontynuację poleskiego stylu i repertuaru w oparciu o bezpośredni przekaz tradycji muzycznych. 
Prezentujemy tu sylwetki i - w miarę możliwości - nagrania śpiewaków, śpiewaczek  i instrumentalistów, a także zespołów śpiewaczych i kapel, których działalność artystyczna przypadła na okres ostatnich kilkudziesięciu lat, zarówno artystów znanych ze scen wielkich festiwali jak i tych, których działalność muzyczna nie wykraczała poza rodzinną wieś. Polesie to region rozległy i muzycznie niezmiernie bogaty, dlatego praca nad zawartością naszej encyklopedii zaplanowana jest na co najmniej kilka lat.  Liczymy na pomoc i współpracę ze strony osób prywatnych i instytucji posiadających informacje, fotografie, materiały dźwiękowe i filmowe, które mogłyby ten leksykon uzupełnić. Ważne są nawet najdrobniejsze wzmianki o dawnych muzykantach czy stare fotografie z rodzinnego archiwum. 
 
Idea i redakcja całości: Krzysztof Gorczyca
autorzy materiałów: Iryna Maziuk (Mińsk), Oleksij Nahornyuk, Jurij Kowalczuk, Wiktor Kowalczuk (Równe), Natalia Serbina, Oleg Korobow, Margarita Skażenik (Kijów), Agnieszka Szokaluk, Krzysztof Gorczyca (Lublin) Maria Tulżankowa (Homel), Maniucha Bikont (Warszawa)

 
Wydawca, realizator:                                                                    partnerzy:
   
 
Współpraca
Етнокультурний центр «Веснянка» Рівненського ПДМ /Рівне, UA/ Etnokulturnyj centr "Wesnianka" Pałacu Dzieci i Młodzieży (Równe, UA)
Гомельская  моладзевая краязнаўчая грамадская арганізацыя  "Талака” / Гомель /BY/ "Tałaka", Homel 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
Rodzina Czudynowiczów "Oj my buly u velykomu lisy"
Informacje
#kustowa
# 9 "Jutrzenka" (Dołhobrody)"Posieje ja rute"
Informacje
Silska Muzyka "Да посєю мак"
Informacje
liryczne, "zwyczajne" i inne nieobrzędowe

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.