muzyka polesia

"Rodzina Czydynowiczów" Swarycewicze 
 
Zespół powstał w 1971 roku z inicjatywy miłośnika ludowego śpiewu Petra Naumowicza Stepaniuka. W ciągu wielu lat z Rodziną Czudynowyczów współpracowali folkloryści I etnografowie tacy jak S.A. Kitowa, S.I. Szewczuk, W. T. Skuratiwskyj, W.M. Pawliuk, А.М. Ukrainiec, Lidia Oreł, Jagna Knittel, Andrzej Bieńkowski. Dzięki dokumentacyjnej pracy badaczy z Ukrainy i innych krajów tradycyjna kultura Swarycewicz pozostała w kręgu zainteresowań naukowców ze Lwowa, Kijowa, Równego, Moskwy, Warszawy, Lublina, Kolonii i Kaliforni.
       Nagrania pieśni, zwyczajów i obrzędów w wykonaniu rodzinnej grupy znalazły się w licznych archiwach folklorystycznych, wydawnictwach audio i filmowych, audycji radiowych i telewizyjnych Zespół brał udział w licznych festiwalach i przeglądach twórczości ludowej takich jak „Czerwona ruta” „Drewlanski dżereła”, „Najstarsze Pieśni Europy”, „Pieśni Bagien”, Jarmark Jagielloński. Wykonawcy utrzymują ścisłe kontakty twórcze z katedrą folkloru muzycznego Instytutu Sztuk Uniwersytetu Humanistycznego w Równem.
Pieśni ze Swarycewicz wykonują liczne grupy muzyczne z Ukrainy i innych krajów.

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.